Dviejų dalių novelių spektaklis

Trukmė – 3 val. su pertrauka

Spektaklis panardina mus į tą akimirką, kai vakare prieš užmigdamas, guli aukštielninkas ir leidi žaisti vaizduotei.

Mes stebime šešis aksolotlius, žaidžiančius akvariume, o jie stebi mus. Jų akys – nelyginant angos į mūsų pasąmonę. Ką tu DABAR galvoji?  Iš ko susideda ši akimirka? Kas yra anapus žodžių? Kas yra šiapus? Turbūt pasakyti neįmanoma, gali tik artėti prie atsakymo.

Ar ši akimirka yra tik DABAR,  ar kartu ir tolimi actekų laikai, kitos erdvės? Ar aš dar esu čia, ar jau esu miręs? Nužudė mane ar aš nužudžiau? Tu dabar skęsti upėje ar mes tik mylimės? Velkuosi megztinį, megztinis sučiumpa  mane.  Aš esu prieš veidrodį ar tik atspindys jame? O gal atspindžio atspindys veidrodyje? Ir ar esu?

Kas tai – vaizduotės žaismas ar tikrovė? Kas yra tikrovė? Kad nesu. Ar visgi ESU?

Režisierius – Juozas Javaitis
Choreografė – Brigita Urbietytė
Dailininkas – Vytenis Lingys
Kompozitoriai – Irma Bogdanovičiūtė ir Paulius Baltušnikas 

Kostiumų dailininkė – DoviIė Cibulskaitė
Režisieriaus padėjėjas –   Alikas Kazlovas
Prodiuseris – Arnas Stučinskas

Noveles kuria aktoriai:

Evelina Brėdikytė, Šarūnas Gedvilas, Virginija Kuklytė, Indrė Mickevičiūtė, Alikas Kazlovas, Rokas Petrauskas
Trupės vadovas – Juozas Javaitis

Premjera – 2013 gegužės 14 d.  Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre

I dalis – 1 val. 10 min.

UPĖ  –  Rokas Petrauskas
NAKČIA, AUKŠTIELNINKAS –  Indrė Mickevičiūtė
BIČIULIAI –  Alikas Kazlovas, Virginija Kuklytė
PASAKOJIMAS VANDENS FONE –  Evelina Brėdikytė, Šarūnas Gedvilas

II dalis – 1 val. 30 min.
PO PIETŲ – Alikas Kazlovas
AKSOLOTLIS – Virginija  Kuklytė
PARKŲ BEGALYBĖ –  Indrė Mickevičiūtė
DINGSTIS – Rokas  Petrauskas
NĖRA  KO  KALTINTI – Šarūnas Gedvilas