Sukurti šį spektaklį inspiravo J.Biliūno apsakymas “Laimės žiburys”- rašytojo moralinis testamentas, kurio pagrindinė idėja – žmogus gali būti laimingas tik aukodamasis kito žmogaus ar visuomenės interesams, o pati auka prasminga tik tuomet, kai ji nėra atlyginama.

Biliūniškosios laimės sampratos aktualumas, šiuolaikinio jaunimo laimės ir gyvenimo prasmės paieškos – svarbiausi šio spektaklio motyvai.

Spektaklio kūrimo procese dalyvavo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 10-12 klasių moksleiviai. Jie kūrė istorijas, monologus apie tai, kaip jie supranta laimę; kas padeda ir kas trukdo būti laimingais. Šie tekstai – kartais lyriški, o kartais skaudūs – ir sudaro šio spektaklio, tyrinėjančio laimės sampratą šiuolaikinio jauno žmogaus akimis, pagrindą.

Šis spektaklis – lyg dabartinės jaunosios kartos veidas. Tai gyva, čia ir dabar vykstanti diskusija laimės, gyvenimo prasmės temomis, kurios šiais technologijų ir informacijos laikais dažnai nustumiamos į virtualią erdvę ar net pamirštamos. Tai teatrine forma išreikštas J.Biliūno apsakyme išsakytų ir dabartinio jauno žmogaus vertybių dialogas.

J.Biliūno kūrinys baigiasi daugtaškiu, palikdamas skaitytojui pačiam rasti atsakymą į keliamus klausimus. Spektaklio pavadinimas taip pat su daugtaškiu. Nėra galutinio atsakymo, kas yra laimė. Yra tik nepaliaujamas jos siekimas…

Spektaklis skirtas jaunajai, bręstančiai kartai – vyresniųjų (8-12) klasių moksleiviams, kuriems spektaklio temos ypač aktualios. Tačiau savo problematika bei turiniu jis bus įdomus ir vyresniems
žiūrovams.

Režisierius: GINTARAS LIUTKEVIČIUS
Dramaturgė: LINA SIMUTYTĖ
Dailininkė: VIKTORIJA BUGAJENKO (ZEFYRAS)
Organizatorė: VIRGINIJA KUKLYTĖ

Aktoriai: 
JOVITA JANKELAITYTĖ,
ŠARŪNAS GEDVILAS
ROKAS PETRAUSKAS

Premjera: 2018 m. gruodžio 13 d.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje