„Degam“ aktoriai ieškodami naujų raiškos formų savo spektakliams, kūrybinių minčių semiasi tango pamokose pas choreografę Brigitą Urbietytę. Pavasarį žiūrovai išvys naują spektaklį „Nakčia, aukštielninkas“, kurio metu aktoriai suvaidins dešimt Julio Cortazar novelių.

Į kūrybinę grupę choreografę Brigitą Urbietytę pakvietė spektaklio režisierius Juozas Javaitis. „Tai nebus tiesioginis tango šokimas, o tango filosofija ir plastika – užuomina ir atspirties taškas visai spektaklio stilistikai ir poetikai“, – sako režisierius.

Kiekviena tango pamoka aktoriams padeda geriau pažinti savo scenos partnerį, pajausti kūno kalbą bei suprasti jį iš vienintelio žingsnelio. „Tango – nauja galimybė pažinti savo kolegą. Puiku, kad būtent šiam spektakliui režisierius pasiūlė tokią mintį. Šokyje viskas taip subtilu ir jautru, kad net po pamokų namų link judi tango žingsneliu, o mintyse skamba tango muzika“, – įspūdžiais dalinasi aktoriai.

Tikimės, kad ir žiūrovas pajus tą subtilią aistros, moteriškumo ir vyriškumo energiją, sklindančią iš aktorių. Ir spektaklis panardins mus į tą akimirką, kai prieš miegą, gulėdamas aukštielninkas, leidi žaisti savo vaizduotei…

2012 12 11
>>>>>>>>>>>>>>>>