Gimė 1954 spalio 22

Darbai kine:

Nieko kito nemoku (E. Nekrošius), dokumentinis filmas, 20 min

Tebūnie (J. Domarkas); dokumentinis filmas, 30 min

Jonas Jurašas: nebaigti klavyrai; dokumentinis videofilmas, 30 min

Czeslawo Miloszo sugrįžimas; dokumentinis filmas, 30 min

Vilniaus barokas (apie barokinę pasaulėjautą); dokumentinis videofilmas, 22 min

Nereikalingi (E. Nekrošius, S. Geda, R. Staliliūnaitė) 3 dalių ciklas, 3×30 min

Paršelio aukojimas (festivalis LIFE); dokumentinis videofilmas, 30 min

Nuotraukos iš seno albumo (J. Kavaliauskas, K. Kymantaitė, O. Knapkytė, L. Kupstaitė), 50 min

Saga apie ledo šalį (5 laidų ciklas apie Islandiją), 5×30 min

Vasara su Thomu Mannu (tarptautinis teatro projektas Nidoje),55 min

Ivjos projektas (Tarptautinis Meno projektas holokausto aukoms atminti), 40 min.

Observatorija (Tarptautinis Meno projektas Vilniaus Universitete), 2×30 min.

Skiautinys mano miestui (O. Narbutaitė),42 min.

Eloiza ir Abeliardas; vaidybinis videofilmas K. Ostrausko pjesės motyvais, I–II; 2 val.15 min.

Būti žvaigždėmis; vaidybinis muzikinis videoklipų filmas, 45 min.

E. Nekrošiaus ir R. Tumino spektaklių TV versijos: Mocartas ir Saljeris. Don Chuanas. Maras 1 val.40 min.;

Vyšnių sodas, 2 val.25 min.

Kelionė (R. Tuminas), 2×45 min.

Kartus kūrybos cukrus (K. Smoriginas),45 min.

Sta-sy-su (St. Eidrigevičius), 40 min.

Apie Rilkę Dotnuvos vienuolyne, 40 min.

Daug kelių – daug tiesų (jaunoji teatro menininkų karta),40 min.

Apversta tikėjimo aritmetika (O. Koršunovas),40 min.

Duotasis laikas (V. Čibiras, P. Gaidys, M. Karklelis, A. Ragauskaitė), 50 min.

Nuo teatro iki paukščio (G. Varnas), 45 min.

Lietuvių desantas Rygos operoje (G. Rinkevičius, I. Milkevičiūtė ir kt.), 40 min.

Chaimo Soutine dienos, 30 min.

Hedos Gabler mįslė (J. Onaitytė), 30 min.

Vytautas Kalinauskas: autoportretai, 30 min.

Romaino Gary pėdsakais, 30 min.

Vytautas Kašuba. Būties kelionė, 30 min.

Vilniaus geto teatras, 40 min.

Buto: mirties šešėlių šokis, 30 min.

Moterų dainos (A. Cholina),40 min.

Kur aš eisiu, kai numirsiu (E. Mikulionytė ir K. Marčiulynas), 30 min.

Leonardas Želčius. Allegro, Andante, Scherzo, 30 min.

Ir pavirtęs į viešbutį laikas (Ed. Kelmickas), 30 min.

Užupio adventas (R. Lileikis ir kt.),30 min.

Žirmūnai. III aukštas. Upė (S. Parulskis), 30 min.

Jono Arčikausko saulės sodai, 30 min.

Vladas Bagdonas. Po jubiliejaus, 30 min.

Smuikininkas Martynas Švėgžda, 30 min.

Augustinas Savickas, 30 min.

Knygų iliustratorius Kęstutis Kasparavičius, 30 min.

Skriejantis žmogus – 99 (festivalis LIFE), 30 min.

V. V. Landsbergis. Atsiminimai, esė, nesąmonės, 30 min.

Mizgirių lobiai,30 min.

Valdas Navasaitis, 30 min.

Arūnas Sakauskas, 30 min.

Homo Ludens Jonavoje, 30 min.

A. Aleksandravičius: norėčiau jus pasivogti, 30 min.

Ir šviesa jų mums tešviečia (J. Avyžius, V. Blėdis, K. Kymantaitė ir kt. išėjusieji), 30 min.

Išprotėjęs Princas Borisas Juchananovas, 30 min. Choras Jauna Muzika, 30 min.

Baraban I Mirovaja Kultura (V. Tarasovas), 2X30 min.

Krikščionybė Lietuvos mene, 30 min.

Oskaro Koršunovo teatras, 30 min.

Šarlotės (aktoriaus vidutinybės tema), 30 min.

Siela šokio erdvėje (A. Cholina), 30 min.

Gyvent neprotinga svaja (Keistuolių teatras), 30 min.

Teatro virusas (Klaipėdos universiteto teatras), 30 min.

Pagarba laiko ženklams (arch. O.Buklienė), 30 min.

Delnuose yra žmogaus siela (rež. G. Mackevičius), 30 min.

Ir laivas plaukia (Nacionalinio dramos teatro 60-metis), 50 min.

Godelių menininkai (R. ir Just. Jonušai), 30 min.

Nekrošius ir jo Šekspyras, 30 min.

Mirtis – gyvenimo durys (M. Valančius), 50 min.

Algirdas Latėnas, 30 min.

Moteris, kuri myli (etnografė O. Drobelienė), 30 min.

Dešimtmečiai ir akimirkos (Kauno dramos teatro 80-metis), 40 min.

Iš tylių kino juostų (Kauno dramos teatro aktoriai), 30 min.

Akis ir ašara (J. Brodskis ir Venecija), 30 min.

Jurijus Smoriginas ir jo Vilniaus baletas, 30 min.

Dalia, aš tavęs nemyliu (D. Ibelhauptaitė), 30 min.

Hamletas Elsinoro pilyje (E. Nekrošius), 30 min.

Tolima šalis (G. Varnas), 30 min.

Jautresnis negu reikia (J. Grušas), 30 min.

Lelijos baltos, lelijos juodos (V. Lingys), 30 min.

Kurti draudžiama (apie restauratorius), 30 min.

Tarp juoko ir ašarų (F. Latėnas), 30 min.

Irena Kriauzaitė: apie puikybę, meilę ir mirtį, 30 min.

Ginkluota sraigė (S. Mykolaitis), 30 min.

Visata teka tavyje, I–II (O. Milašius), 2×30 min.

Edwino Geisto sugrįžimas, 30 min.

Česlovo Milošo amžius, dokumentinis filmas (scenarijaus autoriai J. Javaitis, P. Morkus), 156 min

Apdovanojmai:

1989 Apdovanojimas už geriausią vizualinį sprendimą kino festivalyje Dušanbėje – filmas Tebūnie (J. Domarkas)

Daugiau negu trys žiūrovo klausimai, jei sutiktų tave gatvėje:

1.Kas profesijoje veda į priekį?

Darbas ir tikėjimas.

2.Ko labiausiai trūksta šiandieniniame teatre?

Tiesos.

3.Ar nepasimeti savyje gyvendamas kelis gyvenimus?

O argi nesimato?

4.Ar galėtum visiškai nustoti vaidinti ir užsiimti kuom nors kitu (pvz., politika, verslu ir t.t.)?

O argi jie nevaidina? Ne, manau, tai neįmanoma.

5.Kodėl pasirinkai tokią profesiją, ar verta?

Neverta, bet malonu..

6.Ar šiuolaikiniame daugialypiame meno pasaulyje lengva išlikti savimi?

Kuriuo savimi?

7. Kokia mėgstamiausia tavo frazė?

„Krentantį pastumk“ arba „Kiekvieno žmogaus siela lyg bedugnė: pažvelgsi – galva apsisuks“.

8. Kokie didžiausi keblumai nutinka scenoje?

Viskas baigiasi.

9. Kas dar?

Kas aš esu?