Nepriklausomos jaunų aktorių trupės „Degam“, žengiančios pirmus žingsnius teatro scenoje,  įrankis – kūnas. Pantomimos ir kūno plastikos kalba kuriami trupės spektakliai jau pripažinti ir įvertinti tarptautiniuose festivaliuose. Tai leidžia patikėti, kad nežodinė raiška gali būti ir yra veiksminga bendravimo su žiūrovu priemonė, kurią jis suvokia ir priima, kuri džiugina, sukrečia, skatina mąstyti.

Teatro trupė „Degam“ – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos diplomantai, kuriems vadovauja prof. G. Tovstonogovo auklėtinis, režisierius Juozas Javaitis. Tai pirmas Lietuvoje profesionalių pantomimos aktorių kursas. Aktorius kūno kalbos mokė docentai Elena Savukynaitė ir Algis Mažeika, dėstytojos Vesta Grabštaitė ir Eglė Mikulionytė.

Be plastinių spektaklių, trupės repertuare yra ir tradiciniai pastatymai, kuriuose tekstas dera su klasikinės pantomimos, sceninio judesio, šokio elementais. Būdami nepriklausomi, „Degam“ aktoriai gali drąsiai, nebijodami teatrinių, biurokratinių ar socialinių tabu kalbėti nuo scenos apie tai, kas aktualu jiems patiems. Jie svajoja sukurti savitą teatro kalbą, atvirą ir individualų kelią į žiūrovo širdį ir sąmoningumą. Iš savęs ir aplinkos atidaus tyrimo atsiradę  „Degam“ spektakliai – tai erdvė, kurioje galime (at)pažinti save. „Degam“ kviečia žiūrovus susitikti joje ir bendrauti, dalintis patyrimu, mintimis, šiluma ir kūrybos ugnimi.